Renowacje schodów

Schody

Poniższe zdjęcia przedstawiają niektóre z wykonanych renowacji schodów

Renowacje schodów w ujęciach przed i po